Bộ phận cao su ô tô

  • Cao su liên kết tùy chỉnh với các bộ phận kim loại

    Cao su liên kết tùy chỉnh với các bộ phận kim loại

    Chúng tôi tùy chỉnh sản xuất Cao su liên kết với kim loại theo yêu cầu của khách hàng hoặc thiết kế hoặc hình ảnh với thông số kỹ thuật.
    Các vật liệu là cao su tự nhiên, SBR, cao su Silicone, cao su nitrile NBR hoặc cao su EPDM, v.v. với tất cả các Kim loại (ví dụ: nhôm, thép), (Có thể được định hình).